ID.'&echo=0&exclude=2')) { echo "
  "; wp_list_pages('title_li=&child_of='.$post->ID.'&exclude=2'); echo "
"; } elseif(get_the_title($post->post_parent) != the_title(' ' , ' ',false)) { echo "
  "; wp_list_pages('child_of='.$post->post_parent.'&title_li=&exclude=2'); echo "
"; } ?>

Cursos i tallers formatius

 • Curs de formació sobre «La participació ciutadana en la construcció de les polítiques públiques» dirigit a agents de treball i desenvolupament local
 • Organització i impartició d’un curs d’introducció a la participació ciutadana a tècnics de l’Ajuntament de Huesca.
 • Curs avançat de participació ciutadana en projectes ambientals dirigit a ambientòlegs.
 • Professors en el curs de formació per a funcionaris «La participació dels ciutadans en el disseny de les polítiques públiques», codi TE-0085/2009, realitzat a Teruel, juny de 2009
 • Professors del curs de formació per a funcionaris «La participació dels ciutadans en el disseny de les polítiques públiques», codi HU-0084/2009 (Huesca, abril de 2009)
 • Organització i impartició d’un curs d’introducció a la participació ciutadana dirigit a tècnics i polítics de l’Ajuntament de Sabiñánigo.
 • Organització i impartició d’un curs d’introducció a la participació ciutadana dirigit a tècnics i polítics de l’Ajuntament d’El Grado.
 • Organització i imparticiió d’un curs d’introducció a la participació ciutadana dirigit a tècnics i polítics de l’Ajuntament d’Alcañiz
 • Organització i impartició de sessions formatives/participatives per al foro de l’Agenda 21 de la comarca d’Andorra – Sierra de Arcos.
 • Curs «Introducció a la participació ciutadana en projectes ambientals» dirigit a ambientòlegs.
 • Curs «Introducció a la participació ciutadana a la Generalitat» – Impartició de la classe: els grups de treball i la dinamització de grups.
 • Jornada «Participació ciutadana a la Catalunya Central» – Impartició de la classe – taller sobre com fer un projecte de participació. Aspectes tècnics i pràctics.
 • Taller formatiu «Mediació i resolució de conflcites aplicats a la custòdia del territori» dirigit a entitats de custòdia
 • Codirecció, organització i impartició de classes dins del IV Curs de mediació en conflictes ambientals. Valsaín.
 • Curs «Fòrum Jove: rius per a viure’ls» – Organització de 2 seminaris amb professorat de secundària sobre idees prèvies del professorat sobre els tius utilitzant dinàmiques participatives, i sobre la gestió de de conflictes sobre els rius. Exploració de dinàmiques participatives.
 • Codirecció, organització i impartició de classes dins del III Curs de mediació en conflictes ambientals. Valsaín.
 • Curs «Planificació i tècniques de participació ambiental» – Mòdul 7 – La participació ambiental als espais naturals protegits. Generalitat Valenciana (Sagunto, 2006).
 • Curs «Introducció a la gestió del Patrimoni Natural» – La realitat social dels boscos ibèrics. Ministeri de Medi Ambient (La Granja, 2006).
 • Curs «La participació i gestió als espais naturals protegits» – La gestió del conflicte a través de la planificació participativa. Universitat de Castella La Manxa (Uña – Cuenca, 2006).
 • Organització, coordinació i desenvolupament del curs «Comunicació i participació en l’elaboració de les Agendes 21 locals», Rete 21 (Barbastre, 2006).
 • Professors en el programa «Euromont – training on landscape modelling and stakeholer consultation in European mountain areas» – Universität Innsbruck (2006).
 • Organització, coordinació i desenvolupament del curs «La importància de la participació ciutadana en la recerca de solucions als problemes ambientals: concepte, tècniques i metodologíes i experiències» (Zaragoza, 2006).
 • Codirecció, organització i impartició de classes dins del II Curs de mediació en conflictes ambientals. Valsaín.
 • Postgrau de Mediació Comunitària de la Universitat de Barcelona (2005). Mòdul de mediació ambiental.
 • Organització, coordinació i desenvolupament del curs «Administració local i agendes 21 locals». OMEZYMA (nov 2004)
 • Curs sobre la participació en la gestió de conflictes ambientals (2004)
 • Participació ciutadana en procesos d’Agenda 21 local – Aplicació de l’enfocament marc lògic – Bakeaz (Bilbao) (juny 2004).
 • Curs sobre la participació en la gestió dels municipis «Instruments de participació IV. La participació com a procés de negociació. El paper de la mediació». Valsaín (2004).
 • Codirecció, organització i impartició de classes dins del I Curs de mediació en Conflictes ambientals. Valsaín (2004).
 • II Curs – Bases Ecològiques per a la ordenació de pastures. Implicacions en la ordenació i gestió de les pastures derivades del procés participatiu d’elaboració del PORN de les Valls Occidentals del Pirineu Aragonés – Instituto Pirenaico de Ecología de Jaca CSIC (2003).
 • I, II i III Curs «Cooperació per a un Desenvolupament Sostenible». Centre de Formació d’IBERCAJA Huesca – Universitat de Zaragoza (1999/2000/2001).
 • Curs «Training on sustainable development in mountain regions». Classe sobre participació veïnal en el PORN de les Valls Occidentals del Pirineu Aragonès. Institut Pirenaic d’Ecologia (CSIC) (2000 i 2002).