ID.'&echo=0&exclude=2')) { echo "
  "; wp_list_pages('title_li=&child_of='.$post->ID.'&exclude=2'); echo "
"; } elseif(get_the_title($post->post_parent) != the_title(' ' , ' ',false)) { echo "
  "; wp_list_pages('child_of='.$post->post_parent.'&title_li=&exclude=2'); echo "
"; } ?>

Màsters i postgraus

 • Màster en gestió fluvial sostenible i gestió integrada d’aigües de la Universitat de Zaragoza (2010). Sessió de gestió de conflictes en matèria d’aigües dins del bloc I sobre governança, participació pública i gestió de conflictes.
 • Màster en Polítiques Socials i Mediació Comunitària de la UAB – IGOP (2010). Professors del mòdul de mediació ambiental.
 • Màster de Gestió Integral de Conflictes i Promoció de la Convivència. València (2010). Classes de gestió de conflictes ambientals
 • Màster de Participació i polítiques locals de la Facultat de Polítiques i Sociologia de la UAB (2010)
 • Màster en Polítiques Socials i Mediació Comunitària de la UAB – IGOP (2009). Professors del mòdul de mediació ambiental.
 • Postgrau de Mediació Comunitària de la Universitat de Barcelona (2008). Mòdul de mediació ambiental.
 • Màster de Participació i polítiques locals de la Facultat de Polítiques i Sociologia de la UAB (2008). Mòdul sobre polítiques de territori i sostenibilitat ecològica. Classe sobre els plans d’acció ambiental i les Agendes 21.
 • Classe en el curs d’Europarc «Gestió de conflictes als espais naturals protegits». Bagà.
 • Postgrau de Mediació Comunitària de la Universitat de Barcelona (2007). Mòdul de mediació ambiental.
 • Màster de Participació i polítiques locals de la Facultat de Polítiques i Sociologia de la UAB (2007). Mòdul de sostenibilitat. Classe sobre la política local de sostenibilitat.
 • Màster en Espais Naturals Protegits de la Fundació interuniversitària Fernando González Bernáldez (2007) – Mòdul B. Participació pública i comunicació  – Gestió i resolució de conflictes ambientals i territorials.
 • Màster en Espais Naturals Protegits de la Fundació interuniversitària Fernando González Bernáldez (2006) – Mòdul B. Participació pública i comunicació  – Gestió i resolució de conflictes ambientals i territorials.
 • Màster de Participació i polítiques locals de la Facultat de Polítiques i Sociologia de la UAB (2006). Mòdul 3. Respostes a problemes locals que tenen en conta la participació.
 • Màster sobre Intervenció i gestió ambiental de la Fundació Bosch i Gimpera (2006). Mòdul participació i sostenibilitat – La gestió del conflictes a través de la planificació participativa.
 • Postgrau de Mediació Comunitària de la Universitat de Barcelona (2006). Mòdul de mediació ambiental.
 • Màster de mediació dela Universitat de Zaragoza (2005). Classe sobre noves eines de prevenció social en els conflictes d’aigües.
 • Màster de Participació i polítiques locals de la Facultat de Polítiques i Sociologia de la UAB (2005). Mòdul de Sostenibilitat local i territori. Classe sobre l’experiència de les Agendes 21
 • Màster en Espais Naturals Protegits de la Fundació interuniversitària Fernando González Bernáldez (2005) – Mòdul B. Participació publica i comunicació – La gestió del conflicte a través de la planificació participativa.
 • Postgrau de Mediació Comunitària de la Universitat de Barcelona (2004). Mòdul de mediació ambiental.
 • Màster en Espais Naturals Protegits de la Fundació Interuniversitària Fernando González Bernáldez (2004) – Mòdul B. Participació pública i comunicació – La gestió del conflicte a través de la planificació participativa.
 • Cursos extraordinaris d’estiu de la Universitat de Zaragoza (2003). III Curs sobre polítiques davant la despoblació i per al desenvolupament rural – Participació veïnal i decisions públiques en zones rurals.
 • Postgrau sobre Gestió del Desenvolupament Rural de la Universitat de Zaragoza (2003). Recursos humans per a la sostenibilitat.
 • Postgrau de Mediació Comunitària de la Universitat de Barcelona (2003). Mòdul de mediació ambiental.
 • Màster en Espais Naturals Protegits de la Fundació interuniversitària Fernando González Bernáldez (2003) – Mòdul B. Participació pública i comunicació – La gestió del conflicte a través de la planificació participativa.
 • Postgrau de Mediació Comunitària de la Universitat de Barcelona (2002). Mòdul de mediació ambiental.
 • Curs de Ciències Ambientals de la Universitat d’Alcalá de Henares (2002). Presentació de les metodologíes participatives aplicades al Pla d’Ordenació de les Valls Occidentals del Pirineu Aragonés.
 • Curs de Doctorat «Estratègies de desenvolupament local: una perspectiva geogràfica» de la Universitat de Zaragoza (2002). Mòdul sobre el procés de planificació del PORN de les Valls Occidentals del Pirineu Aragonès.