ID.'&echo=0&exclude=2')) { echo "
  "; wp_list_pages('title_li=&child_of='.$post->ID.'&exclude=2'); echo "
"; } elseif(get_the_title($post->post_parent) != the_title(' ' , ' ',false)) { echo "
  "; wp_list_pages('child_of='.$post->post_parent.'&title_li=&exclude=2'); echo "
"; } ?>

Projectes d’investigació

 • Seminari – Taller «Aproximació a un balanç de la ISM»
 • Disseny, gestió i tractament d’enquestes sobre turisme ornitològic i de natura. www.iberavesquestions.com
 • Opcions estratègiques en matèria de política d’aigües al Segre. Entrevistes i seminari final.
 • Taller de debat dins de les Jornades de Santa Llúcia: «Gaps a la comunicació científica: el cas de les vacunes i el canvi global».
 • Procés participatiu per a la caracterització dels boscos singulars de Catalunya.
 • Jornada de debat sobre els transgènics, dins de les Jornades de Santa Llúcia.
 • Dinamització de grups de discussió, dins del projecte d’investigació STRIVER (Stakeholder forum, dissemination, demostratio and capacity)
 • Informe sobre les percepcions socials i opinions dels principals agents socials sobre la Xarxa Natura 2000 a partir de l’anàlisi documental i entrevistes en profunditat.
 • Dinamització dels tallers participatius transfronterers a la conca del Tajo, dins del projecte d’investigació STRIVER ( Stakeholder forum, dissemination, demostratio and capacity).
 • Disseny del programa de noves mesures agroambientals per al període 2007 – 2013 aplicant la tècnica Delphi sobre un grup de 110 experts d’Aragó.
 • Projecte europeu HARMONICOP (Harmonising Collaborative Planning) sobre participació pública en la planificació de conca en aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua.
 • Seminari «Anàlisi de la realitat social. Aplicant mètodes i tècniques d’investigació».
 • Disseny d’una Oficina d’Acollida de Nous Pobladors a partir d’entrevistes en profunditat.
 • Contracte de Consultoria i Assistència Tècnica en l’Enfortiment dels grups municipals de Desenvolupament dins del Pla de Desenvolupament Rural Comarcal de la Hoya de Huesca mitjançant tallers participatius.