ID.'&echo=0&exclude=2')) { echo "
    "; wp_list_pages('title_li=&child_of='.$post->ID.'&exclude=2'); echo "
"; } elseif(get_the_title($post->post_parent) != the_title(' ' , ' ',false)) { echo "
    "; wp_list_pages('child_of='.$post->post_parent.'&title_li=&exclude=2'); echo "
"; } ?>

Facilitació de sessions i jornades participatives

Encara que també organitzem aquest tipus d’esdeveniments, com es pot veure a l’apartat 4, col·laborem puntualment en el desenvolupament de jornades, en la facilitació i moderació dels debats plenaris i grupals (com a les jornades de revitalització urbana del barri de San José de Zaragoza) o en l’elaboració i redacció d’idees força i de conclusions (a totes les edicions de les jornades de participació a l’àmbit local organitzades pel Govern d’Aragó).

Aquesta tasca de moderació i relatoria resulta essencial per a poder abordar de forma ordenada tots els punts i escoltar totes les opinions en un temps raonable.

ALGUNS PROJECTES DESENVOLUPATS

  • Jornades «Reflexions i experiències per a millorar la qualitat democràtica». Zaragoza (2010). Elaboració de conclusions
  • III Jornada de Participació a l’àmbit local. Zaragoza (2010). Facilitació de les sessions i elaboració de conclusions
  • II Jornada de Participació a l’àmbit local. Zaragoza (2009). Organització, facilitació de les sessions i elaboració de conclusions.
  • Jornades participatives amb associacions i entitats locals, dins del programa de «dinamització de col·lectius». Segovia (2009). Organització, facilitació i elaboració de conclusions.
  • IV Jornada de Participació a l’àmbit local. Zaragoza (2011). Elaboració de conclusions.
  • I Jornades de revitalització urbana del barri de San José. Facilitació de les sessios i elaboració de conclusions.