ID.'&echo=0&exclude=2')) { echo "
  "; wp_list_pages('title_li=&child_of='.$post->ID.'&exclude=2'); echo "
"; } elseif(get_the_title($post->post_parent) != the_title(' ' , ' ',false)) { echo "
  "; wp_list_pages('child_of='.$post->post_parent.'&title_li=&exclude=2'); echo "
"; } ?>

Assessorament i avaluació de processos

En aquest moment en el què la participació pren cada cop més protagonisme a la vida pública, considerem que és precís treballar intensament en l’establiment i compliment d’uns estàndards de treball que van més enllà de la qualitat i s’enfoquen a l’excel·lència dels processos.

Tots els processos d’ARC són avaluats pels propis assistentes i els seus resultats s’inclouen com a annex a les actes de les sessions. A més, si s’escau, realitzem informe específics en el què es valora la qualitat del procés (com a tots els processos de debat dels plans de conca). Igualment realitzem estudis de diagnòstic sobre la qualitat de la participació als processos (com l’avaluació realitzada al Congrés del Món Rural) i a diferents escales territorials (com el realitzat a la Comarca de Campo de Borja per a elaborar el pla de participació ciutadana o el realitzat per a l’Associació Hàbitats).

L’experiència de 10 anys realitzant processos participatius i de mediació, juntament amb el nostre bagatge en investigació i formació en aquestes matèries, ens permeten oferir a les administracions i entitats una assessoria integral en aspectes relacionats amb el disseny de polítiques de participació i de processos concrets (amb la Direcció General de Participació Ciutadana del Govern d’Aragó), amb la coordinació de xarxes (amb la Diputació Provincial de Huesca), amb la comunicació i participació ambiental (amb el Consorci de les Valls) o amb el desenvolupament de projectes europeus de complexitat social (amb OMEZYMA per a coordinar el projecte “Abraza la Tierra”).

VEURE PROJECTES

 • Assistència tècnica per a la coordinació de la «Red de Entidades Locales del Altoaragón por la sostenibilidad – RETE21» des de l’any 2005 fins a l’actualitat
 • Assistència tècnica del grup coordinador del projecte de cooperació interterritorial «Abraza la Tierra» entre els anys 2003 i 2006
 • Assistència tècnica en participació i dinamització al «Consorcio de les Valls Occidentals del Pirineu Aragonés» entre els anys 2000 i 2007, lligada a l’elaboració del PORN de les Valls Occidentals del Pirineu Aragonés i al foment del desenvolupament sostenible
 • Assistència tècnica en participació i mediació als processos i projectes desenvolupats a la Comunitat Autònoma d’Aragó des de 2007 fins a l’actualitat
 • Informe d’avaluació de les sessions de debat del Pla de suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya
 • Diagnòstic de la participació ciutadana a la comarca de Campo de Borja per a l’elaboració del Pla de participació a la comarca. Conducció del procés de participació per a la seva elaboració, en base a entrevistes i tallers
 • Informe d’avaluació del procés de participació i concertació als projectes de millora de l’espai fluvial i reducció de riscos d’inundació dels trams baixos de l’Arga i de l’Aragón.
 • Informe d’avaluació del procés participatiu per a l’elaboració del pla de gestió de la conca del Baix Segre, derivt de la Directiva Marc de l’Aigua.
 • Pla de Participació de l’Associació Hàbitats. Elaboració del diagnòstic per a elaborar el pla a partir d’entrevistes en profunditat.
 • Guia metodològica sobre els requisits d’informació, consulta i participació del procés d’avaluació ambiental de plans i programes.
 • Informe d’avaluació del procés de participació per a elaborar el Pla de gestió de la conca del Ter Superior, derivat de la Directiva Marc de l’Aigua.
 • Informe d’avaluació del procés de participació per a elaborar el Pla de gestió de la conca de l’Aragón, al seu pas per Navarra, derivat de la Directiva Marc de l’Aigua.
 • Informe d’avaluació del procés de participació per a elaborar el Pla de gestió de la conca del Cidacos, derivat de la Directiva Marc de l’Aigua.
 • Informe d’avaluació del procés participatiu a la conca del Baix Ter, dins de la Directiva Marc de l’Aigua.
 • Col·laboració en el procés de participació per a la implementació de la Directiva Marc de l’Aigua a la conca de l’Ebre.
 • Avaluació qualitativa del procés de participació implementat en el Congrés del Món Rural de Catalunya.
 • Assistència tècnica en la realització de la IV Reunió de la Xarxa de Custòdia del Territori.
 • Assistència tècnica en l’elaboració d’una proposta per a desenvolupar el Pla de Participació Pública per a la conca de l’Ebre seguint les directrius de la Directiva Marc de l’Aigua.