Companys de viatge

Cada cop són més les entitats, tant públiques com a privades, que estan canviant el seu enfocament i forma de treballar en l’elaboració de projectes ambientals i de planificació territorial.

Igualment, s’incrementa paulatinament el nombre de persones convençudes de la necessitat de concertar les intervencions en el territori i dels beneficis de corresponsabilitzar-nos tots en el disseny i aplicació de les solucions.

Considerem que els nostres clients, tant administracions com ONG’s, com altres col·lectius i entitats, són en realitat els nostres companys de viatge en aquest camí que poc a poc pot aconseguir un canvi qualitatiu en la societat.