Què oferim

Estem especialitzats en la intervenció, anàlisi i investigació en conflictes sòcioambientals i territorials, així com en el disseny i desenvolupament de processos de participació ciutadana orientats a la gestió i prevenció d’aquest tipus de conflictes.

Per això oferim un equip experimentat d’intervenció directa, assessoria tècnica, cursos especialitzats de formació i organització de tallers, jornades i seminaris orientats a obrir espais de debat i de dinamització comunitària sobre temes sòcioambientals i territorials utilitzant metodologies participatives.

Ens dirigim com a entitat independent a la societat civil, organitzacions ciutadanes, associacions, administracions públiques, ONG’s, universitats i centres docents, professsionals i empreses.