Formació i docència

El nostre equip col·labora regularment en tasques docents en mediació i eines per al desenvolupament de processos participatius. La formació que impartim s’insereix en programes universitaris mitjançant postgraus o màsters (amb la impartició del mòdul de mediació ambiental dins del màster de polítiques socials i mediació comunitària de la Universitat Autònoma de Barcelona, el màster de gestió fluvial sostenible de la Universitat de Zaragoza o el màster de gestió integral de conflictes i promoció de la convivència de la Universitat Autònoma de Barcelona), en cursos de formació promoguts per les administracions públiques (com els desenvolupats per diversos ajuntaments o per a l’Instituto Navarro de Administraciones Públicas) o bé en mòduls específics adaptats a les necessitats formatives del sol·licitant (com els desenvolupats per al Col·legi d’Ambientòlegs de Barcelona).