Investigació i divulgació

Els projectes que desenvolupem impliquen a molta gent i mobilitzen molts esforços col·lectius. Des de fa uns anys varem decidir acompanyar el nostre treball amb un seguiment, anàlisi i avaluació dels processos des de la investigació social. En aquest sentit, participem en el desenvolupament de projectes d’investigació concrets (com el projecte STRIVER en col·laboració amb el CSIC o Harmonicop en col·laboració amb la Universitat d’Alcalá de Henares) i en accions d’intermediació científica (com les jornades que realitzem per a la Fundació Ciència i Societat).

El nostre vincle com a investigadors col·laboradors amb la universitat (amb l’ICTA i l’IGOP) ens permet profunditzar en aquests processos sobre els què periòdicament presentem resultats en publicacions, ponències i jornades