Qualitat democràtica i participació

La participació ciutadana és la via per la qual les administracions públiques o els col·lectius socials incorporen a la ciutadania en la definició i disseny d’una determinada política pública o d’una decisió que afecta a una col·lectivitat. L’objectiu és, per tant, millorar el procés de presa de decisió, configurada a partir de la diversitat d’interessos i consideracions.

En aquest àmbit, gestionem i desenvolupem processos participatius, des del seu disseny fins a l’execució, facilitem tallers de debat puntuals amb caràcter aïllat o integrats en altres accions no coordinades directament per ARC, i realitzem assistències tècniques en participació i gestió de conflictes. Així mateix, com a equip d’anàlisi, intervenim també en l’avaluació de processos.