Gestió de conflictes sòcioambientals i territorials

La mediació ambiental es presenta com una oportunitat en la gestió d’alguns conflictes on la problemàtica que es tracta està relacionada amb la qualitat de vida de les persones, les condicions ambientals i/o aspectes rellevants vinculats al territori. Abordar el conflictes des d’una mirada mediadora permet millorar les relacions futures entre les parts, evitar la tendència a la judicialització i les limitacions dels procediments administratius que generalment s’acostumen a donar a les qüestions relacionades en matèria ambiental o territorial.

Des d’ARC analitzem en detall el conflicte valorant la necessitat de desenvolupar un procés de mediació pròpiament dit o de dissenyar un procés participatiu amb un marcat caràcter mediador. La combinació d’ambdues tècniques facilita l’adaptació de l’enfocament de cada cas específic evitant la utilització de formules estàndard. Intervenim en conflictes i processos de concertació vinculats a la posada en marxa de polítiques públiques de caràcter ambiental (com les relacionades amb els espais naturals protegits, com l’aigua o com la ordenació forestal), vinculats amb la convivència a diferents escales territorials (barri, municipi o comunitat autònoma).

VEURE PROJECTES

 • Modificació de la normativa d’accès motoritzat al medi natural. Facilitació del procés de concertació.
 • Projectes de millora de l’espai fluvial i reducció de riscos d’inundació dels trams baixos de l’Arga i de l’Aragón, a Navarra, dins del projecte europeu «SUD’EAU: Gestió local sostenible i participativa de l’aigua i els rius del sudoest europeu». Facilitació del procés de debat i concertació.
 • Plans de gestió de tres Llocs d’Importància Comunitària de la Vall del Roncal (Larra, Larrondo i Ezkaurre). Facilitació del procés de debat i exploració de vies d’acord.
 • Concertació de propostes dels usuaris lúdics per al Pla Hidrològic 2009. Facilitació del procés de debat amb les entitats implicades.
 • Acords de pràctiques pesqueres sostenibles a Menorca. Facilitació del taller de debat.
 • Carta del Paisatge de la comarca de Matarranya. Organització i facilitació de tallers de concertació.
 • Conferència Deliberativa sobre el Magatzem Temporal Centralitzat de residus radioactius.
 • Taula de les muntanyes d’Aragó. Facilitació de les sessions de debat i concertació.
 • Conferència Deliberativa sobre la ubicació d’antenes de telefonia mòbil a Sant Boi de Llobregat
 • Propostes dels usuaris lúdics i recreatius de la conca de l’Ebre per al Pla Hidrològic. Sessions de debat i concertació.
 • Identificació dels conflictes d’aigües i els actors de la societat civil implicats en els mateixos, al llarg de la conca hidrogràfica de l’Ebre.
 • Procés de mediació en la definició dels cabals ambientals a la conca del Ter Superior.
 • La gestió del conflicte a través de la planificació participativa en el procés per a l’elaboració del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de les Valls. Facilitació del procés de llarga durada.
 • Assistència Tècnica en la Iniciativa Social de Mediació en els conflictes de l’aigua a Aragó.
 • Taller de concertació sobre el Pla Director de Restauració Ambiental de l’entorn del riu Bergantes (Castelló).
 • Definició d’estratègies conjuntes de foment del desenvolupament sòcio-econòmic compatibles amb un futur espai protegit a les estepes de Belchite. Facilitació del procés de debat.
 • Diagnòstic de l’agricultura i ramaderia i recerca d’alternatives sostenibles a Menorca (Reserva de la Biosfera). Facilitació del taller de concertació.
 • Estudi sòcio-econòmic del Parc Natural d’Ordesa i Monte Perdido a la fase d’anàlisi de la realitat segons els afectats mitjançant taller de debat.
 • Estudi sòcio-econòmic del Parc Natural de Posets Maladeta a la fase d’anàlisi de la realitat segons els afectats mitjançant tallers de debat.